jump to navigation

Пръстова гимнастика март 16, 2011

Posted by tanya1956 in нова категория.
trackback

„Представата, че при какъв и да е двигателен тренинг,,,се упражняват не ръцете, а ума , което отначало, като че ли е парадоксално и само с практика може да се разбере от педагозите“
Н.А Бернщайн

Защо е нужна пръстовата гимнастика

Какво става, когато детето се занимава с пръстова гимнастика ?
1. Изпълненяването на упражненията и ритмичните движения на пръстите индуктивно привеждат във възбуда на речевите центрове в главния мозък и рязко засилване на съгласувана дейност на речевите зони, което, в крайна сметка, стимулира детската реч.
2.  Играта с пръстите създава благоприятен емоционален фон, развиващ умения за подражания към възрастните, учат също във вслушване и разбиране смисъла на речта, повишават речевата активност на детето.
3.  Малките се учат да концентрират своето внимание и правилно да го разпределят.
4. Ако детето изпълнява упражненията, съпровождайки ги с кратки стихове, то неговия говор става по-ритмичен, ярък, и се усилва контрола при изпълняването на движенията.
5. Развива се паметта на детето, тъй като то се учи да запомни определените положения на ръцете и последователността на движенията ( по-доброто запомняне помага за по-добро развитие на дясното полукълбо).
6. В малкото дете се развива въображението и фантазията. Овладавайки всичките упражнения, то ще може “ да разказва с ръце“  цели истории и приказки.
7.  В резулта на освояването на всички упражнения, китката и пръстите на ръката стават по-силни, с по-добра подвижност и гъвкавост, а това пък по-нататък, ще облекчи овладяването на  навици за писане.

Advertisements
%d bloggers like this: