jump to navigation

Необходимост от Артикулационна гимнастика май 8, 2011

Posted by tanya1956 in Упражнения, Uncategorized.
Tags: , ,
comments closed

Общоизвестно е, че писмеността се формира на основата на устната реч, затова недостатъците на устната реч могат да доведат до лоша успеваемост  в училище. Необходимостта от тази статия е в това, е  че представения в нея материал по-рано бе достъпен само за специалисти-логопеди, и се отнася до артикулационна гимнастика . Това са  упражнения за тренировка на органите на  артикулация ( устни, език, долна челюст), което е важно и необходимо за постигане на правилно звукопроизношение.

За да може едно дете да се научи правилно да произнася сложните звуци ( с, з, ш, ж, л, р), неговите устни и език трябва да бъдат силни и гъвкави, дълго да се задържат в необходимото положение, лесно да извършват многократни преходи от едно движение в друго.  а за всичко това ще помогне артикулационната гимнастика.

Причини, поради които е необходимо да се занимава с артикулационна гимнастика:

 1. Благодарение на своевремнно занимание с  артикулационната гимнастика и упражнения за развитие на говорния слух, става така, че  някои деца сами се научават да говорят чисто и правилно, без помоща на специалисти.
 2. Деца със сложни нарушения на звукопроизношение могат сами бързо да преодолеят свойте говорни дефекти,  като се постига техните артикулационни мускули да  бъдат подготвени,  преди с тях да започне да се занимава логопед.
 3. Артикулационнат гимнастика е много полезна също за деца с правилно, но вяло звукопроизношение, за които казват, че са като че ли „с каша в устата“. Трябва да се напомни, че ясното произношение на звуците се явява основа при обучението на писмеността в началния етап.
 4. Заниманието  с артикулационна гимнастика позволява на всички , и деца и възрастни, научаване на правилно говорене, ясно и красиво.

Как е правилно да се занимава с артикулационна гимнастика ?

Отначало запознайте детето с основните положения на езика и устните с помоща на весели истрории. На този етап детето трябва да повтаря упражненията по 2-3 пъти.

Не забравяйте да  се изпълняват също упражнения по направленията : развитие на гласа, дишане и речев слух. Това е важно за правилното звукопроишение. Те  ще помогнат да се отработят определените положения на органите на артикулация, които са необходими за произнасянето на звуковете, които са най-трудни за детето.

Препоръки при провеждане на упражненията:

 • Отначало упражненията трябва да се правя бавно пред огледало, тъй като детето трябва зрително  само да се контролира. След като детето напредне, може да се махне огледалото. Полезно е  да се задават на детето насочващи въпроси. Например: какво правят устните ?, какво прави езичето?  къде се намира  то (горе или долу)?
 • После упражненията трябва да се увеличат и да се изпълняват под броене. Като при това  да се следи те да се изпълняват точно и плавно, иначе  занятието губи смисъл.
 • Най-добре е  заниманията да се правят 2 пъти през деня( сутрин и вечер) в продължение на 5-7 минути, в зависимост от възрастта и възприемчивостта на детето.
 • Занимавайки се с деца на 3-4 години, следете те да усвоят преди всичко основните движения.
 • Към децата на възраст 4-5 години изискваният се повишават: упражненията стават с по-бързо темпо и задържането на езика в едно положение без именение   да се постига за  определено време.
 • При деца на възраст 6-7 години упражненията се изпълняват с бързо темпо и те трябва вече да умеят за задържат езика в едно положение без изменнеи, по-дълго време.
 • Ако по време на упражненията езика на детето започне да трепери, става твърд и напрегнат, отклонява се в една страна и детето не може  да го задържа вече  в едно положение даже за кратко време, трябва обезателно да се обърнете към логопед. Възможно е да е необходима  помоща на логопед и специален масаж.

В заключение, правилното произношение на звуковете и наличието на богат речник, граматически верен и  добре развит, и свързан говор  се явяват едни от основните показатели за готовността на детето за училищно обучение.

Advertisements
%d bloggers like this: